Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Bổ sung thêm hướng dẫn khắc phục trong trường hợp ký điện tử thông báo Không có chứng thư số nào được chọn

Bổ sung thêm hướng dẫn khắc phục trong trường hợp ký điện tử thông báo Không có chứng thư số nào được chọn


1. Mục đích

Giúp Khách hàng biết được ngay cách khắc phục trong trường hợp ký điện tử báo lỗi do không tìm thấy chứng thư số mà không phải gọi điện lên tư vấn nhờ hỗ trợ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Trường hợp Ký điện tử để phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm cảnh báo không tìm thấy chứng thư số. Kế toán không biết được cách khắc phục, phải gọi điện lên tư vấn, dẫn đến mất nhiều thời gian.
  • Từ phiên bản R13: Phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo, đồng thời sẽ hướng dẫn chi tiết để kế toán có thể khắc phục được, giúp kế toán có làm việc nhanh chóng hơn.

Chi tiết thay đổi:


  • Lưu ý: Trường hợp kế toán chỉ cấp số hóa đơn nhưng không phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm vẫn hiển thị cảnh báo như trên thì kế toán có thể bỏ qua cảnh báo và làm việc bình thường.

 
Xem thêm