Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Giá thành đơn hàng: Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng như: giày da, may mặc, phim ảnh, băng đĩa nhạc... và đối tượng tập hợp chi phí sẽ là các các đơn hàng cụ thể.Phần mềm cho phép tính giá thành đơn hàng theo hai trường hợp sau:
 


    Xem thêm