Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Hướng dẫn > Menu Nghiệp vụ > Kho > Lập lệnh sản xuất > Lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất

Lập phiếu nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất


Cho phép lập phiếu nhập kho đối với các thành phẩm được sản xuất theo lệnh sản xuất lệnh sản xuất.

Cách thao tác

  • Sau khi cất giữ lệnh sản xuất, chọn chức năng Lập phiếu nhập trên thanh công cụ (hoặc trên tab Lệnh sản xuất, nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu nhập).
  • Tích chọn các thành phẩm và nhập lại số lượng thành phẩm thực tế nhập kho.
  • Nhấn Đồng ý.
  • Hệ thống tự động sinh phiếu nhập kho cho các thành phẩm cần nhập theo lệnh sản xuất. 
  • Khai báo bổ sung thông tin cho phiếu nhập kho như: người giao hàng (là nhân viên trong công ty), diễn giải, kho, đơn giá, thành tiền...
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể lập phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất bằng cách chọn lệnh sản xuất trên tab Lệnh sản xuất, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Lập phiếu nhập.
Xem thêm