Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Hỗ trợ kế toán tổng hợp chi phí dở đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dở cuối kỳ của từng đối tượng THCP theo từng yếu tố chi phí.

Cách thao tác

  • Tại phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn kỳ tính giá thành trên tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố).

 

  • Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng.

Lưu ý: Hệ thống cho phép xuất khẩu bảng tập hợp chi phí theo yếu tố ra excel thông qua chức năng Xuất khẩu.Xem thêm