Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép khách hàng đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn. Trường hợp khi mua hàng, khách hàng chưa có tài khoản MeInvoice.vn thì hệ thống đồng thời đăng ký tài khoản cho khách hàng.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2019

2. Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử trên website https://meinvoice.vn
Lưu ý: Trường hợp quên nhập Mã giảm giá thì sau khi đặt hàng vẫn có thể nhập bổ sung Mã giảm giá theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm