Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2019

3. Hướng dẫn đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2019


1. Nội dung

Hướng dẫn đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2019 theo 2 trường hợp: mua mới và gia hạn/chuyển gói phần mềm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này, máy tính cần có kết nối Internet.

Mua mới phần mềm MISA SME.NET 2019

Gia hạn/Chuyển gói phần mềm MISA SME.NET 2019
Lưu ý: Trường hợp quên nhập Mã giảm giá thì sau khi đặt hàng vẫn có thể nhập bổ sung Mã giảm giá theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm