Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Giúp Kế toán có thể khôi phục lại dữ liệu để sử dụng trong trường hợp dữ liệu bị lỗi, xóa, mất hoặc bị sai.

2. Hướng dẫn

Trường hợp 1: Chuyển dữ liệu từ máy tính này sang máy tính khác, mang dữ liệu về nhà làm.

Trường hợp 2: Khôi phục lại dữ liệu cũ trên máy tínhXem thêm