Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thức trả lời các câu hỏi của Ngân hàng khi lập hồ sơ vay vốn trực tuyến.
2. Hướng dẫn
Phần 1: Hướng dẫn trả lời câu hỏi Pháp lý

Phần 2: Hướng dẫn trả lời câu hỏi Hoạt động kinh doanh

Phần 3: Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tài chính
3. Lưu ý
  • Khách hàng vui lòng khai báo các thông tin chính xác, trung thực. Ngân hàng có thể thẩm định tính chính xác của thông tin sau khi phê duyệt online bằng nhiều hình thức như: kiểm tra đối chiếu với hệ thống liên ngân hàng...Sự sai lệch của thông tin khai báo có thể dẫn đến câu trả lời khác nhau về việc phê duyệt tín dụng của Ngân hàng.
  • Các thông tin đã khai báo trên đây có thể sẽ được Ngân hàng kiểm tra (nếu cần), vì vậy quý khách vui lòng lưu giữ các bằng chứng để chứng minh các thông tin khai báo là đúng.


Xem thêm