Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Thu tiền mặt > Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt


Định khoản

Nợ TK 111             Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131       Phải thu của khách hàng    

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Sau khi nhận được tiền ứng trước của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu.
  2. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.
  3. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ

  • Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Tiến Đạt ngày 17/01/2017, công ty TNHH Tiến Đạt sẽ phải trả trước 30% tiền hàng (số tiền là 50.000.000đ), 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 20/01/2017.
  • Ngày 18/01/2017, công ty TNHH Tiến Đạt cho nhân viên mang tiền đến thanh toán trước số tiền 50.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu tiền ứng trước của khách hàng bằng tiền mặt" được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn Thêm\Thu tiền.
  • Chọn lý do nộp là Thu khác.

  • Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất
  • Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ quỹ có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu thu tiền ứng trước của khách hàng được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ .


Xem thêm