Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Hiện tượng
Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán hiển thị thông báo:

2. Một số nguyên nhân và cách khắc phục
Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng không đăng nhập được vào dữ liệu do đã bị hỏng hoặc bị xóa và cách khắc phục như sau:
Lưu ý: Thực hiện các thao tác để khắc phục trên Máy chủ.
Thư mục chứa dữ liệu gốc bị thay đổi đường dẫn
Dữ liệu gốc đã bị xóa
Bị mất phân quyền thư mục SQL hoặc thư mục chứa dữ liệu kế toán
Tệp dữ liệu đang bị khóa
Service BitLocker chạy gây ảnh hưởng (Đối với máy tính có hệ điều hành Wins 8 hoặc Wins 10)
Các trường hợp không rõ nguyên nhân


Xem thêm