Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 152, 156...        Giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho

Có TK 151                      Hàng mua đi đường

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ Nhập kho hàng do kỳ trước hàng mua có hóa đơn về trước nhưng hàng đang đi đường chưa về nhập kho
  1. Cuối kỳ kế toán trước, vật tư, hàng hóa mua đã nhận được hóa đơn nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ ghi nhận và kê khai hóa đơn và hạch toán vào hàng mua đang đi đường
  2. Sang kỳ kế toán tiếp theo, khi hàng về nhân viên đề nghị nhập kho
  3. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho cho hàng mua đi đường, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
  4. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
  5. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

 • Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Phú Vinh và nhận được hóa đơn nhưng tính đến ngày 31/01/2017 vẫn chưa nhận được hàng. Chi tiết lô hàng đã mua:
  • Tủ lạnh Hitachi 110 lít, số lượng 20, đơn giá 8.000.000đ, thuế GTGT 10%
  • Tủ lạnh Hitachi 60 lít, số lượng 20, đơn giá 4.000.000đ, thuế GTGT 10%
 • Ngày 05/02/2017, doanh nghiệp nhận được hàng, kế toán làm thủ tục nhập kho lô hàng trên. Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Phú Vinh.

Xem phim hướng dẫn  

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nhập kho hàng mua đang đi đường" được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Cuối tháng, do hàng chưa về kho kế toán ghi nhận như sau:
  • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
  • Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu nhập kho.
  • Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng.
  • Hạch toán nghiệp vụ mua hàng đang đi đường, sau đó nhấn Cất.
Lưu ý:

1. Khi hạch toán trên tab Hàng tiền chọn kho là Kho hàng mua đang đi đường và TK kho là 151.

2. Sau khi chứng từ hàng mua đang đi được được lập, chương trình sẽ sẽ tự động sinh phiếu nhập kho hàng mua đang đi đường trên tab Nhập, xuất kho của phân hệ Kho và nếu Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho hàng mua đang đi đường trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện ghi sổ phiếu nhập vào sổ kho.

 • Sang tháng, khi hàng về kho, kế toán ghi nhận như sau:
  • Vào phân hệ Kho\tab Chuyển kho, nhấn Thêm.
  • Chọn loại chứng từ chuyển kho là Xuất chuyển kho nội bộ.
  • Khai báo chứng từ chuyển kho từ kho hàng mua đang đi đường sang kho tương ứng.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.
  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.

Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu chuyển kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ chuyển kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ chứng từ chuyển kho vào sổ kho.Xem thêm