Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Sản xuất > Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất

Quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất


Việc quản lý định mức nguyên vật liệu và tình hình xuất kho nguyên vật liệu theo từng lệnh sản xuất được thực hiện như sau:
Bước 1: Khai báo thành phẩm sản xuất.
  • Tại mục Tính chất: chọn Thành phẩm.
  • Tại tab Định mức nguyên vật liệu: thiết lập định mức nguyên vật liệu của thành phẩm.
Bước 2: Lập lệnh sản xuất.
  • Sau khi nhập Số lượng thành phẩm cần sản xuất, chương trình sẽ tự động tính ra Số lượng NVL cần sử dụng.
(Ảnh)
Bước 3: Xem báo cáo Tổng hợp xuất kho theo lệnh sản xuất.
  • Xem cột Chênh lệch NVL để biết chênh lệch giữa Số lượng NVL định mức với Số lượng NVL xuất kho.
(Ảnh)


Xem thêm