Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 12. So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2019 và MISA SME.NET 2017

12. So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2019 và MISA SME.NET 2017


Phân hệ/Tính năng

Nghiệp vụ

SME2019

SME2017

ỨNG DỤNG MOBILE

 

 

Tích hợp ứng dụng vệ tinh MISA SME Mobile, kết nối với dữ liệu kế toán trên MISA SME.NET 2019, cung cấp các báo cáo tài chính, quản trị. Giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi.
Xem hướng dẫn sử dụng ứng dụng MISA SME Mobile tại đây.
Không có ứng dụng Mobile

CÔNG CỤ QUYẾT TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

 

Cung cấp công cụ hỗ trợ quyết toán báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm thời gian, báo cáo kịp thời và tránh sai sót:
 • Nêu rõ quy trình, các bước thực hiện quyết toán BCTC
 • Hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy định.
 • Tự động phát hiện sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo
 • Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai lệch theo đúng quy định
 • Tự động kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu trên BCTC với Thuyết minh BCTC để phát hiện các chỉ tiêu có số liệu tổng hợp và chi tiết không khớp số
 • Gợi ý những sai sót thường gặp trên báo cáo tài chính để kế toán chủ động kiểm tra, khắc phục (nếu có)
 • Gợi ý sẵn nội dung diễn giải về chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp trên thuyết minh báo cáo tài chính giúp thuyết minh đầy đủ nội dung theo quy định

  Xem hướng dẫn sử dụng công cụ quyết toán BCTC tại đây.

Mới đáp ứng công cụ kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách để phát hiện sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo và chưa có hướng dẫn xử lý.
Xem hướng dẫn sử dụng công cụ kiểm tra, đối chiếu tại đây.

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mua hàng

Lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử

Bổ sung chức năng Nhập khẩu từ hóa đơn điện tử để tự động hạch toán hóa đơn điện tử mua hàng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu, giảm sai sót
Xem hướng dẫn Lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử tại đây.

Không đáp ứng


Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ HĐĐT theo NĐ 119/2018/NĐ-CP

Đáp ứng các nghiệp vụ:

 • Đổi tên Hóa đơn giấy thành Chứng từ giấy.
 • Cho phép lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra. Xem tại đây.
 • Cho phép lập thông báo hủy hóa đơn điện tử. Xem tại đây.
 • Cho phép nộp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng mẫu NĐ 119. Xem tại đây.

Không đáp ứng

ĐĂNG KÝ GPSD


Thay đổi cơ chế đăng ký GPSD

Phải đăng ký giấy phép sử dụng cho từng dữ liệu kế toán. Với mỗi dữ liệu Kế toán chỉ cần thực hiện đăng ký GPSD trên một máy tính bất kỳ, các máy tính khác sử dụng chung dữ liệu này sẽ không cần đăng ký GPSD nữa.

Phải thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng cho tất cả các máy tính (nếu máy tính có nhiều bộ cài thì phải đăng ký GPSD cho từng bộ cài phần mềm MISA SME.NET 2017).

Đăng ký GPSD trực tuyến

Bổ sung chức năng Đăng ký GPSD trực tuyến, cho phép đăng ký GPSD dựa vào tài khoản MISA Cloud Center mà không cần phải tải file license, không lo mất file license.
Xem hướng dẫn tại đây.

Không đáp ứng
Xem thêm