Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Tự động lấy thông tin doanh nghiệp cung cấp phần mềm (MISA) trên thông báo phát hành hóa đơn của hóa đơn điện tử

Tự động lấy thông tin doanh nghiệp cung cấp phần mềm (MISA) trên thông báo phát hành hóa đơn của hóa đơn điện tử


1. Mục đích

Tự động lấy thông tin doanh nghiệp cung cấp phần mềm (MISA) lên Thông báo phát hành hóa đơn nhằm tiết kiệm thời gian nhập liệu cho kế toán.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R13: Khi lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm sẽ tự động lấy thông tin doanh nghiệp cung cấp phần mềm (MISA) lên, giúp kế toán tiết kiệm thời gian khi lập.

 
Xem thêm