Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, trường hợp chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng, sau 3 ngày làm việc MISA sẽ gửi yêu cầu xác nhận thanh toán đơn đặt hàng phần mềm MISA SME.NET 2019. Khách hàng cần thực hiện xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua để được cấp giấy phép sử dụng phần mềm.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Đặt mua trên website https:misa.com.vn

Trường hợp 2: Đặt mua trên phần mềm MISA SME.NET 2019


Xem thêm