Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các hợp đồng bán từ các đơn đặt hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các bước thực hiện
2.1. Lập từ hợp đồng có nội dung tương tự

2.2. Lập hợp đồng từ đơn đặt hàng


Xem thêm