Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép theo dõi được tình hình công nợ của từng hợp đồng mua hàng

Cách thao tác

  • Khai báo các chứng từ mua hàng phát sinh liên quan đến hợp đồng mua hàng, hệ thống sẽ tự động cập nhật giá trị thực tế đang thực hiện của từng hợp đồng sang tab Hợp đồng mua hàng.
 
  • Khi doanh nghiệp phát sinh hoạt động chi trả tiền mua hàng theo hợp đồng, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin tình hình thanh toán công nợ của hợp đồng lên tab Hợp đồng mua hàng.


Xem thêm