Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Nhập kho > Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết


Định khoản

Nợ TK 152                                  Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621, 623, 627...

Mô tả nghiệp vụ

Đối với những nguyên vật liệu được xuất ra để sản xuất, sau khi sản xuất thành phẩm xong còn thừa sẽ được mang về nhập kho:
  1. Quá trình sản xuất kết thúc, đối với những nguyên vật liệu xuất thừa bộ phận sản xuất sẽ lập đề nghị nhập kho.
  2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
  3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

Ví dụ

 • Ngày 10/01/2017 doanh nghiệp xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất tượng Bác Hồ:
  • Thạch cao số lượng 1.000kg, đơn giá 200.000đ
 • Đến ngày 15/01/2017, sử dụng không hết thạch cao, kế toán làm thủ tục nhập lại kho thạch cao, số lượng 100kg.

Xem phim hướng dẫn   

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu thừa sau sản xuất được thực hiện trên phần mềm như sau:
 • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho. 
 • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công):
 • Khai báo chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất. 
 • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu nhập kho cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa không sử dụng hết được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.


Xem thêm